Flerohopp mellan järnbruk och glasbruk 1879-1891  
         
  Efter att ha köpt Flerhopps Järnbruk och eftersom verksamheten där upphört, lät Magnus August Bolander riva smedjorna och byggde istället en bobinfabrik, där trådrullar tillverkades, en ramsåg och en kraftstation med en turbin. Bolander köpte även in flera skogsgårdar och sålde skog på rot till engelska intressenter, främst trävarufirman Jones and Owen.

För att öka tillgången på vatten till vattenkraften så lät M. A. Bolander anlägga hålldammen i den så kallade Skärvhagen. Kvarndammen och bruksdammen rensades upp liksom vissa delar av Ljungbyån. Ån bakom Herrgården stensattes vid denna tiden.

Även under denna tid användes Järnbrukets disponent och inspektor byggnad (Arken) som kontor för bobinfabrik och såg. Verksamheten gick bra och fortsatte att gå bra en tid efter M. A. Bolanders död 1887 då hans hustru Augusta tog över verksamheten. Efter en tid började verksamheten gå ner på bobinfabriken och ersättnings industri eftersöktes. Bobinfabriken lades ner 1894. På platsen där trådrullsfabriken fanns finns i dag Rullan som är en ombyggning av fabriken som blev till arbetarbostad för glasbrukets arbetare.

Regenter i Sverige under denna tid:

Oskar II 1872 -1907

 
  text och bild där inget annat anges: Görel Eriksson