Järnbod  
         
 


Järnbod vid dammens kant.

I järnboden förvarades bland annat masugnsredskap.

 
         
  Järnbruks såg  
         
 


En tänkbar bild av ett sågverk.

Till Järnbruket hörde en såg där sågades bland annat virke till byggnaderna på området.

 
         
  Kol lador  
         
 
Kol ladan på andra sidan ån nere vid smedjorna ....Kol ladan uppe på backen vid kanalen

I kol ladorna förvarades kolet till masugnen och smedjorna. Här fanns även en del andra förvaringsutrymmen. Bland annat vagnsbod till brukets vagnar.

 
  text och bild där inget annat anges: Görel Eriksson