Brukskontoret, Disponentbostaden och Arken  
         
 


Möjligen såg brukskontoret ut så här vid mitten av 1700-talet

Den första delen av brukskontoret byggdes någon gång mellan 1725 och 1760. 1767 beskrivs byggnaden på följande sätt: ”en bruksbyggning bestående av sal, kök, två kamrar och källare under, behöver någon reparation.” Så helt ny var inte byggnaden 1767. Troligen uppfördes huset 1726 eller där i närheten.

1786 byggdes huset om och fick en övervåning. Efter det hade huset 6 rum, förstuga och kök. Bruksdisponenten hade tillgång till 5 av rummen, det sjätte rummet var kontor.


Möjligen såg brukskontoret ut så här efter tillbyggnaden 1786

1826 byggdes huset åter till, då förlängdes huset 9 alnar (4,35 meter) åt öster. Storleken på huset var då 26 x 13 alnar (15,44 m x 7,72 m). (En aln är 59,4 cm.)


Bruksbyggnaden före det flyttades på 1940-talet. Från Kalmar Länsmuseeums arkiv.

I mitten av 1940-talet flyttades huset. Det vreds 90 o och istället för att ha en väst-östlig sträckning står det nu i en nord-sydlig riktning. Innan huset flyttades stod huset med ett hörn i det närmaste ute i dammen, därav smeknamnet Arken.


Arken fotograferad 2005

Under sin tid har byggnaden varit kontor, en familjebostad, affär har funnits inrymd i byggnaden, hyreshus med flera lägenheter. I dagsläget är det inte mycket som påminner om det gamla, även om det kan anas.

 
    text och bild där inget annat anges: Görel Eriksson