De tre grundarna

Överstelöjtnant Gerog Wilhelm Fleetwood (1669-09-26 – 1728)

   
         
    Georg Wilhelm Fleetwood är en av Flerohopps Järnbruks grundare. 1721 blev han landshövding i Kalmar län och på Öland. Avled 1728 59 år gammal.    
         
    Assessor Gustav Fredric Rothlib (1686 - 1758)    
         
    Gustav Fredric Rothlib av Ebbetorp i Dörby socken, Kalmar län arbetade som kanslist vid Kalmarkansliet och även vid inrikes och kammarexpeditionen. Han blev Assessor i Svea Hovrätt och även vid Nerikes domsaga, Gotlands domsaga och i Tio härads domsaga. Han var en av Flerohopps grundare.    
         
    Kalmarrådmannen Casper Didrik Hoppenstedt (1684-1745)    
             
    Den tredje av Flerohopps grundare var född i Kalmar men av tyskt ursprung, Casper Didrik Hoppenstedt. Han handlare och illitterate rådman och var borgmästare i Kalmar under sin sista tid    
      text och bild där inget annat anges: Görel Eriksson