Hildebrand Hildebrandsson (1744-1811)  
         
  Hildebrand Hildebrandsson var född i Skärblacka i Östergötland, där fadern Olof Hillebrand, den dåvarande stavningen, var kvarnarrendator. Hildebrands mor Anna Persdotter dog 1757 när han var 13 år gammal, två år senare gifte Hildebrands far om sig. Den tidpunkten beskrev Hildebrand själv som: ”en viss fatal tidpunkt i min levnad, det vill säga när jag fick en styvmor och min egen far blev förvänd till styvfar". Han skrev även: ” att mig vistes mera ömhet och godhet i främmande hus än hos mina egna föräldrar.”

Hildebrand gick i Norrköpings latinskola och bodde då inackorderad. När Hildebrand tog studenten fick han 50 riksdaler av sin far och uppmaningen att nu fick han klara sig själv. Från Norrköping tog han sig till Uppsala där han läste främst matematiska ämnen. Det var en fattig period och han levde under knappa förhållanden. För att försörja sig hjälpte han skolpojkar och yngre kamrater. Sina egna studier klarande han mycket bra och tog med utmärkta betyg en så kallad bergsexamen. Efter en tid blev han av Bergskollegium år 1779 utsedd till bergsmekaniker, en helt ny tjänst. Tjänsten innebar att han skulle ”biträda bruks- och manufakturägare med anläggande av byggnader och vattenverk.” Enligt uppgift ska han ha varit med om att bygga hamnen i Halmstad.

1782 kom Hildebrand Hildebrandsson till Flerohopp som disponent på Järnbruket. Genom hårt arbete fick Hildebrand ordning på bruket och blev vad tiden led en förmögen man.

1786 gifte han sig med Lovisa Mörck som var 25 år yngre och som han fick 8 barn med. De tre döttrarna dog i 1-3 års åldern, medan alla fem sönerna levde till vuxen ålder.

Hildebrand lär ha varit en mycket sträng hushållare, men samtidigt omtyckt av sina anställda.

Hildebrand var politiskt och litterärt intresserad, men han tyckte inte om romaner. Det var historia som intresserade honom och han beundrade Rousseau’s Emile. En av Hildebrands söner fick namnet Emil. Han skrev gärna tillfällighetsverser som han gav till släkt och vänner. Naturens skönhet kunde inspirera till följande: ”Kaprifoliebusken meddelar nu sin sköna lukt, jasminblomman öppnas och törnrosen myser i sin utsvällda knopp”.

Musik var även det ett stort intresse, och Hildebrand spelade flera instrument. Alla sönerna var musikaliska i synnerhet den äldsta sonen som komponerade en del.

Kort innan sin död fick Hildebrand Hildebrandsson erbjudandet att köpa Flerhopps Järnbruk. Han tvekade och något köp blev aldrig av. Hildebrand dog 19 februari 1811 67 år gammal.

 
      text och bild där inget annat anges: Görel Eriksson