Isac Hildebrand (1793-1838)  
         
  Isac var den näst äldste sonen till Hildebrand Hildebrandsson och Lovisa Mörck. Vid faderns död fick Isac som 18 åring börja hjälpa sin mor med skötseln av Flerohopps järnbruk. 1827 gifte sig Isac med Christine Jacobsson, som tidigare varit husmamsell hos fru Lovisa. De fick 3 döttrar, Emma (1828-1836), Hilda (1830-1889) och Ebba (1838-1899).

Isac Hildebrand skötte järnbruket på bästa sätt, först som förvaltare mellan 1811-1819 och därefter som arrendator. Under Isacs förvaltning gick järnbruket med vinst och Isac hade möjlighet att köpa in mer mark till bruket.

Isac avled 45 år gammal.

 
         
  Carl August Fehr (1812-1889)  
         
  Gift med Isac Hildebrands dotter, Hilda. Ägare till Flerohopps bruk 1866-1880.

Mer information kommer.

 
    text och bild där inget annat anges: Görel Eriksson