Nummer förklaringar över byggnaderna 1786
1 Disponent bostad, och Brukskontor
3 Spannmålsmagasin
4 Kollada
5 Mälteri och Bränneri
6 Stångjärnssmedja
7 Kollada
8 Sågbyggnad
9 Stall
11 Smedbostäder
12 Knipperhammarsmedjan
14 Masugn
15 Järnbod
16 Järnbod
17 Stålugn
40 Brukskvarn
   
 
text och bild där inget annat anges: Görel Eriksson