Nummer förklaringar över byggnaderna 1854
1 Disponent bostad, och Brukskontor
2 Patronessa Hildebrands byggnad Herrgården
3 Spannmålsmagasin
4 Kollada
5 Före detta bränneribyggning, slöjdkammare
6 Stångjärnssmedja
7 Kollada
8 Sågbyggnad
9 Stall
10 Smedernas ladugårdshus
11 Smedbostäder
12 Nya spiksmedjan
13 Brygghusbyggningen
20 Bruksladugården och logen
21 Smedernas ladugårdshus
22 Kvarnekulla kvarn
23 Kvarnekulla såg
24 Nya Drängstugan
25 Ladugård
26 Ladugård
27 Vedbod
28 Vagnbod
29 Mangelbod, stall och hönshus
 
text och bild där inget annat anges: Görel Eriksson