Nummer förklaringar över byggnaderna 1938
1 Arken (Arbetarbostad)
2 Herrgården
18 Spannmålsmagasin i två våningar
19 "Krångels" Stuga. Möjligen är detta det flyttade bränneriet.
20 Rås Ladugård
22 Kvarnekulla kvarn
24 Kvarnegårdens/Kvarnekulla bostadshus
25 Kvarnegårdens/Kvarnekulla Ladugård
26 Kvarnegårdens/KvarnekullaLada
30 Rullan (Arbetarbostad)
31 Disponentvillan
32 Hyttan
33 Mästerbyggningen (Arbetarbostad)
34 Tallbacken (Arbetarbostad)
35 Solbacken (Arbetarbostad)
38 Sliperiet
39 Såg
 
text och bild där inget annat anges: Görel Eriksson