Nummer förklaringar över byggnaderna 1961
1 Arken (Arbetarbostad)
2 Herrgården
18 Spannmålsmagasin i två våningar
19 "Krångels" Stuga. Möjligen är detta det flyttade bränneriet.
22 Kvarnekulla kvarn
24 Kvarnegårdens/Kvarnekulla bostadshus
25 Kvarnegårdens/Kvarnekulla Ladugård
26 Kvarnegårdens/Kvarnekulla Lada
30 Rullan (Arbetarbostad)
31 Disponentvillan
32 Hyttan
33 Mästerbyggningen (Arbetarbostad)
34 Tallbacken (Arbetarbostad)
35 Solbacken (Arbetarbostad)
36 Magasinet
37 Badstuga
38 Sliperiet
 
text och bild där inget annat anges: Görel Eriksson