Nummer förklaringar över byggnaderna 2006
1 Arken
2 Herrgården
18 Spannmålsmagasin i två våningar
19 "Krångels" Stuga. Möjligen är detta det flyttade bränneriet.
22 Kvarnekulla kvarn
24 Kvarnegårdens/Kvarnekulla bostadshus
25 Kvarnegårdens/Kvarnekulla Ladugård
26 Kvarnegårdens/Kvarnekulla Lada
30 Rullan
36 Magasinet
 
text och bild där inget annat anges: Görel Eriksson