Källförteckning  
         
  Rydén, Josef , ”Från järnbruk till Fabriker”, 2000, Jernkontorets Bergshistoriska skriftserie Nr 36. ISBN 91-973072-8-9

Hågkomster och Livsintryck av Svenska Män och Kvinnor. Saml. 2 Uppsala 1922.

Hugo Hildebrand . Hos ”Gamla Frun på bruket”. Sid 31-39.

Grenholm, Ebba; ”Din tillgivna Ebba”, Stockholm 1955, Albert Bonniers Förlag

Hembygdskrönika 2007 10:e årg. Utgiven av Hembygdsföreningen i Madesjö, Örsjö och Kristvalla.

Hembygdskrönika 2004 7:e årg. Utgiven av Hembygdsföreningen i Madesjö, Örsjö och Kristvalla.

Hembygdskrönika 2001 4:e årg. Utgiven av Hembygdsföreningen i Madesjö, Örsjö och Kristvalla.

Hembygdskrönika 2000 3:e årg. Utgiven av Hembygdsföreningen i Madesjö, Örsjö och Kristvalla.

Hembygdskrönika 1999 2:a årg. Utgiven av Hembygdsföreningen i Madesjö, Örsjö och Kristvalla.

Karlsson, Filip, ”Inventering och Dokumentation av Befintliga och rester av vatten och sågkvarnar i Madesjö och Kristvalla församlingar upprättat 1996-98”

Bolander, Bengt, ”Flerohopps-krönikan Brukssamhällets historia från 1725 till nutid”. Barometerns Förlag. 1988. ISBN 91-970636-7-3

Flerohopps Glasbruk 1892-1942

Det var en gång ett brukssamhälle Flerohopps Glasbruk 1892 -1960. Utgiven av I Glasriket – Människan – Miljön – Framtiden ett studieprojekt inom ABF och Svenska Fabriksarbetareförbundet i Kalmar och Kronobergs län. 1 uppl. 1981.

Kulturminnesvård i Nybro Kommun, Nybro kulturnämnd 1988.

Madesjö Sockens Historia I, under redaktion av Helge Westmar, Nybro 1961.

Madesjö Sockens Historia II, under redaktion av Helge Westmar, Nybro 1962

Wikipedia Den fria encyklopedin, http://sv.wikipedia.org/wiki/Portal:Huvudsida

Ekomuseum Bergslagen, http://www.ekomuseum.se

Bengt Wadbrings hemsida http://www.wadbring.com/

Larsson, Olle, Johansson, Lennart ; Larsson, Lars-Olof ; Smålands Historia. 2006 Historisk Media och författarna. ISBN: 91-85377-51-1