Kvarnekulla Kvarn  
         
 
Kvarnekulla kvarn som den kanske såg ut i slutet av 1700-talet och hur den ser ut idag.

På denna plats har det funnits flera kvarnar. En flyttades hit från Rås runt 1784.

1854 byggdes kvarnen om och till. Kvarnen försågs med fyra par stenar och ett siktverk. Mjölnarstugan sammanbyggdes med kvarnen och kvarnen fick det utseende den har idag.

 
         
  Kvarnekulla såg  
         
 


Möjligt utseende på en såg vid Kvarnekulla fallet.

Mitt emot Kvarnekulla kvarn fanns det en såg. Den kom dit 1784 då den flyttades dit från bruksområdet. När den revs har inte hittats i dagsläget.

 
  text och bild där inget annat anges: Görel Eriksson