Per Don och Brita Dådig  
         
  Per Don är en legendarisk person från Flerohopps omgivning. Han levde på första hälften av 1800-talet och han hette förmodligen Jonas Jonsson, men fick namnet Per Don av folket i trakterna.

Per Don ska ha varit född på en bondgård i norra delen av Madesjö Socken. Han ska ha blivit husar i Smålands Ryttare och blev då tilldelad ett torp norr om Flerohopp, torpet låg avsides han hade 5 kilometer till närmaste bondgård och mer än 2 mil till kyrkan i Madesjö. När han inte var inkallad för tjänstgöring arbetade han som snickare och timmerman och var mycket anlitad av gårdarna i bygden.

Brita Dådig, som lär ha varit mycket vacker, med mörkt lockigt hår och blåa ögon, lär ha hetat Brita Katarina och enligt historierna om henne och Per Don kom hon till trakten med ett sällskap av resandefolket, som vi den tiden kallades för tattare. Om hon tillhörde folkgruppen själv eller bara följt med är en historia för sig. Men många ur resandefolket har sedan 1700-talet haft soldatnamns liknande efternamn. Detta eftersom de under 1700-talet tog värvning i armen, eller rent av blev tvångsrekryterade. Dådig skulle kunna vara ett soldatefternamn, men kan också vara ett tillnamn som folket gett Brita på samma sätt som Per Don fick sitt namn, men hon presenterade sig som Brita Dådig när hon stannade kvar.

Brita hade stannat kvar efter det att resandefolket tvingats ge sig av och hon fick arbete som vallpiga hos en bonde uppe i Smedjevik.

Per Don hade varit på den gård som resandefolket kom till och fått syn på Brita och blev fascinerad av den unga vackra flickan, samtidigt som han var rädd för det folk hon kommit resande med. Hur som helst så drogs Per upp mot Smedjevik och kunde under långa tider stå och titta på den vackra vallpigan. Per Don glömde allt för Brita Dådig, han glömde infinna sig vid regementet och det innebar att rotebönderna fick problem, de hade på sin lott att hålla med en husar. Per efterlystes och länsman i Knalltorp fick i uppgift att föra Per Don till regementet, men Per höll sig borta från torpet allt mer och gömde sig i tidvis i en ”kula”, som i dag kallas för Per Dons kula. Det är en grottliknande plats mellan några stora stenar. Dit flyttade efter en tid även Brita då hon blivit osams med bonden hon arbetade hos.

De höll sig undan från folk, men det försvann en del på gårdarna, det kunde vara höns, säd och andra matvaror. Det hela innebar att folk började låsa om bodar och hönsgårdar. De som misstänktes för det hela var Per Don och Brita Dådig, vanligt folk var rädda för dem och vågade inte anmäla till länsman. I små torpen och backstugorna omkring i skogarna fick hjälp av Per och Brita, det kunde hända att de fick en hare, annan skogsfågel, lite mjölk eller mjöl som de fått tag på nere i byarna. Dessutom brukade invånarna i skogarna tillkalla Brita om någon blev sjuk. Hon var duktig på att samla in örter och göra mediciner. Vidskepelse och rädsla från bönderna gjorde att Per Don och Brita Dådig klarade sig samtidigt som de blev misttänkta för att göra inbrått i kyrkorna i trakten. Silver och andra dyrbarheter lär ha försvunnit ur kyrkorna.

Någon gång under 1840-talet, enligt uppgift 1843, tog sig Per Don och Brita Dådig in hos Fru Lovisa i Flerohopp och stal allt silver de han få med sig innan de blev upptäckta. De hann dock iväg innan de han bli fast tagna. I och med detta inbrott började Länsman i Knalltorp leta efter Per Don och Brita Dådig. Skallgångs kedjor anordnades, och två olika kulor där de hade bott hittades, men de var försvunna. Några år senare hittades delar av bytet i Skärvhagen, det är där hålldammen bakom Ryssmuren finns och markerna runt omkring. Enligt historien så skulle de ha flyttat till de stora skogsmarkerna omkring Stensjöhyltan, väster om Allgunnen och en annan boplats skulle finnas i Näfversjö skogen.

På våren efter stölden i Flerohopp blev de tillslut fasttagna i närheten av Sigislaryds marker. Det hela tackvare att Brita blivit igenkänd på en gård när hon försökte skaffa bröd, hon hade fått mat och på olika vägar lyckades gårdsfolket lista ut var Per befann sig. Utan Britas vetskap skickades bud till länsman, som tog sig till platsen där Per Don befanns sig och omringat honom och andra kom till gården där Brita fanns och även hon greps.

Enligt den vanligaste historien fördes Per Don och Brita Dådig till Växjö och skulle ha avrättats på galgbacken i Växjö samma höst. Enligt andra historier skulle Per Don avrättats i Vassmolösa skogarna, medan Brita inte blev avrättad. Var skatterna gömts tog Per Don med sig i graven. Det finns många platser i trakterna kring Stensjön som sägs var platsen där skatten kan vara nedgrävd och många är de som har letat efter den. Ännu har ingen hittat den. Efter en viss tid förekom det dock att på några auktioner på en del av de små torpstugorna i Madesjö norrbyggd så såldes det en del skedar med det Hildebrandska initialerna.

 
  text och bild där inget annat anges: Görel Eriksson