Smedbostad  
         
 


Tänkt utseende på smedbostaden.

Smederna hade genom sitt arbete fri tillgång på bostad, ved och potatisland. Dessutom fick de anställda köpa säd billigt. Av kartan att döma har det funnits ett större hus där förmodligen flera familjer bodde.

 
         
  Sädmagasin  
         
 


Första sädmagasinet.

Det första sädmagasinet var placerat mitt emot disponent bostaden och finns med på kartan från 1786.


Sädmagasinet vid Herrgården. Fotograferat 2005.

1818 byggdes det ett nytt sädmagasin i två våningar. Den byggnaden finns i dag vid Herrgården.

 
    text och bild där inget annat anges: Görel Eriksson