Knippersmedja och kvarn  
         
 


Till vänster är en knippersmedja och till höger en kvarn.

I knippersmedjan smiddes knippjärn, detta var smala stänger som var ämnen för spiktillverkning. I knippersmedjan fanns två knipphammare.

1854 revs knippersmedjan och brukskvarnen som låg jämte smedjan för att ge plats åt ett manufakturverk. Där det fanns en blåsmaskin, två härdar och tre knipphammare.

 
         
  Stångjärnssmedja  
         
 


Stångjärnssmedjan

Den smedja där handelsjärnet smiddes. Det smiddes till ca 3 meter lång stänger och användes till råmateriel för alla slags smidesarbeten.

 
  text och bild där inget annat anges: Görel Eriksson