För mer utförlig beskrivning av Flerohopps historia följ den här länken.

Historia

Flerohopp är ett brukssamhälle med runt 250 invånare och finns i Nybro Kommun och Madesjö församling.

Det lite speciella namnet kommer sig av att 1725 startades ett järnbruk av Georg Wilhelm Fleetwood, Gustaf Fredrik Rothlieb och Casper Didrik Hoppenstedt. De tog första stavelsen i sina efternamn, Fle-Ro-Hopp Flerohopp och gav bruket det namnet. Sedan fick samhället som växte upp runt bruket namnet.

Järnbruket använde myrmalm från sjöarna runt omkring, men när bessemerprocessen infördes kunde inte bruket konkurrera med det bättre och billigare järnet och bruket lades ner 1880. Året därpå startades en bobinfabrik av M.A. Bolander och det fanns också sågverk i samhället. Trådrullarna som tillverkades i bobinfabriken och trävarorna från sågverket såldes till England. Bobinfabrikens byggnad finns kvar och kallas för Rullan.

1887 avled M.A. Bolander i en nervfeberepidemi, frun Augusta Bolander tog över ansvaret för verksamheten. Sakta gick verksamheten allt sämre i bobinfabriken och för att inte arbetstillfällen skulle försvinna från samhället startades ett glasbruk 1892. Två år senare lades bobinfabriken ner. Glasbruket var, med vissa avbrott, igång till 1960. 1980 revs hyttan och nu finns bara ett magasin kvar på bruksområdet.

Hyttbacken och det "monument" som finns kvar av Glasbruket. Fotot taget hösten 2005.

Fru Lovisa

Från 1786-1859 bodde en kvinna som hette Lovisa Hildebrand i Flerohopp. Hennes make Hildebrand Hildebrandsson var mellan 1782-1810 bruksdisponent på järnbruket. År 1810 blev han tillfrågad om han ville köpa bruket, men köpet blev aldrig av för ett halvår senare avled han 67 år gammal. Lovisa som bara var 16 år när hon gifte sig med den 25 år äldre Hildebrand, tog då över driften av bruket. Hon genomdrev även köpet av bruket, två sågverk, en kvarn, bostadshus och lantegendom till ett lägre pris än det som maken blivit erbjuden. Till sin hjälp hade hon sina fem söner.

Arken fotograferad hösten 2005

Från början bodde Fru Lovisa i järnbrukets kontor och disponentbostad, från början byggd 1726, men ombyggd flera gånger. Huset finns fortfarande kvar och kallas för Arken och är vridet 90 grader mot sitt ursprungliga läge, då huset stod precis vid dammkanten. 1821 byggde Fru Lovisa Herrgården och någon gång under 1800-talets första hälft blev hon bestulen på allt sitt silver. Det var de i Madesjö socken legendariska tjuvarna Per Don och Brita Dådig som varit framme. Lite då och då förekom det senare på 1800-talet att någon silversked eller annat bestick såldes på auktion efter något torp eller gård. Det sägs att de som hjälpt Per Don och Brita Dådig på något sätt fick dem som betalning. Om det är sant eller ej vet jag inte, men det finns flera spännande historier om Per Don och Brita Dådig.

"Herrgården" fotograferad våren 2005

Fru Lovisa måste ha varit en speciell kvinna som var mycket läkekunnig. Hon var bland de första i socknen som lät smittkoppsvaccinera sina barn. Dessutom vaccinerande hon flera tusen barn i socknen. Så småningom blev det genom lag socknens kantor som skulle utföra det.

Lovisas liv skulle kunna bli en intressant roman, ett fascinerande långt liv som innehöll mycket. Liovisa Hildebrand, född Mörck, levde mellan 1769 och 1859.

Det nutida Flerohopp

Flerohopp är ett litet vackert samhälle, där det finns daghem, förskola, låg- och mellanstadie skola, en fabrik och ytterligare några småföretagare och ett Folkets hus precis som i de flesta små brukssamhällen.

Under sommaren är ett Café öppet i Flerohopps kvarn. Under vinterhalvåret är Cafét öppet för grupp som bokar in sig. I verksamheten ingår även Vandrarhem.

Kvarnstugan där kaffet finns. Bilden tagen våren 2005.

Flera vandringsleder och en cykelled passerar samhället och den vackra naturen runt omkring.

Bilder från mitt "promenadstråk" i Flerohopp:

Myrmalmsvägen

Den "nedre" dammen. Sista dammen av tre större dammar som dämmer upp Ljungbyån som rinner genom Flerohopp.

De "kommunala" husen. En gång ägdes husen av kommunen, men det gör de inte numera.

Hyttbacken, där även återvinningstationen finns.

Fru Lovisas väg.

Badplatsen i Flerohopp. I den andra dammen.

Arken och Rullan ligger också vid den andra dammen.

Ett av fallen från den andra dammen.

Rullan

En äng som ligger nära Arken och Rullan. På våren är den full av vitsippor.

Tre stora granar, även om det ser ut som två. Granarna finns i "Herrgårdens" trädgård. Stormen Gudrun tog dock en av dessa gamla granar och en av de andra har sakta börjat dö, så nu är de inte riktigt lika vackra. De hör dock till bilden av samhället, tycker jag.

"Herrgården" som Fru Lovisa lät bygga 1821.

Djupaforsvägen. Tyvärr fick jag inte med huvudbyggnaden till gården som ladugården hör till.

Vattenfallet och ån vid kvarnen.

Kvarnen och kvarnstugan, där min farfar var mjölnare. Vi firade Jul i Kvarnstugan vid ett tillfälle när jag var liten. Det var en speciell känsla. Sedan har jag och en av mina kusiner lekt mycket i kvarnstugan när vi var i 10 årsåldern. Kvarnen ligger vid den första dammen.

I det här huset bodde jag mina tre första år. Huset ligger en bit utanför Flerohopp, men inte så långt från Kvarnen.

En bild från Kvarngårdsgärdet, ängsmarker där det ofta går kor och betar. Där finns mycket blommor på våren.

När man kommer igenom Kvarngårdsgärdet så kommer man upp mot Flerhopp på Öjersmålavägen. På den vänstra bilden syns husen på nybyggar vägen.

Hildebrandsväg -  till höger ligger skolan, bilden är dock tagen från Stångjärnsvägen på andra sidan skolgården.

Madena under våren då är de översvämmade. På sommaren är det mer våtmark, om det inte är riktigt torrt förstås.

En av de gator som går ut på Myrmalmsvägen.

Några vinterbilder

Arken i snöfall! Kvarnen och kvarnstugan. Alla tre bilderna är tagna vintern 2004/05.

Mitt hus!

Det finns mycket mer att visa, men det är svårt att få till bra bilder på grund av alla träd och buskar.

 


 

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~