Flerohopps Historia  
   

   
 

Flerohopps historia börjar med att tre män grundade ett järnbruk vid en å och damm på gårdarna Rås och Kvarnegårdens ägor. De tre männen hette: Georg Wilhelm Fleetwood, Gustaf Fredrik Rothlieb, Caspar Didrik Hoppenstedt senior. Av den första stavelsen i deras efternamn bildades Fle-Ro-Hopp, Flerohopp. Det blev startskottet för samhället och dess intressanta historia, först som järnbruk, för att via trä verksamheter så småningom bli till ett glasbruk. Fast även innan dess fanns det en historia. Den tidiga historien är inte så väl dokumenterad, men en del intressant finns och spår av den tidiga historien finns i vårt samhälles vackra omgivning. Vem vet här kanske döljs mer än vad som finns skrivet, för någon stor fornminnes inventering har inte gjorts, men många torp och en del tidigare fornminnen finns, mycket återstår att hitta för den som kan läsa av naturen och de olika spåren som vi människor gör i vår omgivning.

text och bild där inget annat anges: Görel Eriksson

 
  Förhistoria fram till 1725    
  Bakgrund till Järnbrukets tillkomst    
  Flerohoppsjärnbruks tid 1725-1879    
  Flerohopp mellan järnbruk och glasbruk 1879-1891    
  Flerohopps Glasbruk 1891-1960    
  Byggnader    
    Brukskontoret, Disponentbostaden och Arken    
    Bränneriet    
    Herrgården    
    Järnbod    
    Järnbruks såg    
    Knippersmedja    
    Kol lador    
    Kvarnekulla Kvarn    
    Kvarnekulla såg    
    Masugnen    
    Rostugn/Stålugn    
    Smedbostad    
    Stångjärns smedja    
    Sädmagasin    
         
  Kartor över bruks området    
    Kartor 1786    
    Kartor 1854    
    Kartor 1938    
    Kartor 1961    
    Kartor 2006    
         
  Starka Personer ur Flerohopps historia    
    De tre grundarna Överstelöjtnant Gerog Wilhelm Fleetwood, Assessor Gustav Fredric Rothlib, Kalmarrådmannen Caspar Didrik Hoppenstedt    
    Hildebrand Hildebrandsson    
    Lovisa Mörck (Fru Lovisa Hildebrand)    
    Isac Hildebrand, Carl August Fehr    
    Garvare Magnus August Bolander, Fru Augusta Bolander    
    Tre personer från Glasbrukstiden: Johan Alfred Jonsson, Emil Sterner, Håkan Sterner    
    Per Don och Brita Dådig    
         
    Källförteckning